Than đen Vải Thiều
Đã từ rất lâu rồi cây Vải Thiều được trồng phổ biến ở Việt Nam, ngoài công dụng cho cây ăn quả rất bổ dưỡng, xuất khẩu các sản phẩm từ quả Vải Thiều, thì cây gỗ còn được sử dụng để tinh luyện than, cho ra những sản phẩm than rất chất lượng. ...