Tuyển dụng

Nhân viên Kế Toán
Công ty cổ phần Than Việt tuyển dụng 02 Nhân viên kế toán tổng hợp – kế toán thuế...
Chuyên viên Marketing
Công ty cổ phần Than Việt đang cần tuyển 02 chuyên viên Marketing và phát triển thị trường nước ngoài....